O nás

Reálný Krumlov je společenství osob, s různými pracovními i životními zkušenostmi, které spojuje jeden cíl - zlepšit život v Českém Krumlově prostřednictvím reálných cílů a reálných řešení. Toto uskupení se skládá jak z nynějších zastupitelů, tak nových tváří. Všichni již nechceme poslouchat nereálné sliby občanům, které jsou někdy na úrovni stavění vzdušných zámků. Nikdo z nás se nemíní řídit heslem: slibem nezarmoutíš.
Díky současným zkušenostem zastupitelů víme, že se nelze vyhnout kompromisům v rámci komunální politiky, nicméně cíle našeho volebního programu jsou dosažitelné, reálné a komponované tak, aby v budoucnu zajistily udržitelný rozvoj našeho města s důrazem na potřeby místních obyvatel.

1

ZMĚNA

Změna pro nás znamená efektivní čerpání dotací v prospěch rozvoje a údržby města, komunikace s občany a přirozený trvale udržitelný rozvoj. V rámci prevence nabídnout sportovní a kulturní vyžití rizikovým skupinám s důrazem na zajištění jejich bezpečnosti. Důrazná snaha řešit dopravní problémy ve městě.
 

2

ROZVOJ

Rozvoj pro nás znamená investice do bydlení – městské nájemní byty, výstavba a rozšíření parkovacích míst na sídlištích a periferii města a investice na modernizaci a zefektivnění provozu plaveckého stadionu, snížení energetické náročnosti budovy s využitím modernějších technologií, eventuálně v kombinaci se zapojením obnovitelných zdrojů energie.

3

BEZPEČNOST

Bezpečnost pro nás znamená zajištění bezpečného a klidného prostředí, zefektivnění práce městské policie s využitím stávajícího kamerového systému a vstřícné spolupráci s občany. S ohledem na současnou politickou a bezpečnostní situaci ve světe neustále zvyšovat pocit bezpečí našich občanů dostupnými možnými prostředky.
 

 

náš program

 

 

Výstavba nových nájemních bytů:

Budeme prosazovat výstavbu bytových domů s nájemními byty v režii města v lokalitě kasárna a dalších možných vhodných částech města

Efektivní využívání dotačních titulů v prospěch rozvoje města:

Prioritou města má být efektivní využívání Evropských dotačních titulů Městským úřadem pro rozvoj a trvalou udržitelnost města, zejména pak k efektivnímu využívání rozpočtu města Český Krumlov, s koncepčním přístupem ke správě majetku na dlouhodobé období, podpora rovných příležitostí

Bezpečná a moderní dětská hřiště:

Bezpečná a moderní dětská hřiště ve všech městských částech, vybudování hřišť pro volnočasové aktivity

Podpora aktivního života seniorů:

Budeme hledat další příležitosti ke zkvalitnění života pro starší občany s podporou jejich aktivního života

Efektivní využívání příjmů z turismu:

Efektivní využívání příjmů z turismu v prospěch trvale žijících občanů města, BUSS Parking– zpoplatnění organizovaných zájezdů by mělo mít krom finančního přínosu pro město i funkci určité regulace přetíženého centra

Spolupráce s dotčenými orgány na zlepšení dopravní situace:

Chceme spolupracovat s příslušnými orgány na zlepšení dopravní situace ve městě, možné zvýšení kapacity silnice 1/39, zvýšení propustnosti křižovatek a také prověření možnosti alternativního napojení některých částí města – např. sídliště Mír nebo lokality Vyšný

Parkovací místa pro občany města:

Nalezení vhodného způsobu řešení rozšíření parkovacích míst na sídlištích a v okrajových částech města, jako jeden z vhodných způsobů řešení mohou být parkovací domy či patrové garáže, s možností zapojení investic i mimo rozpočet města

Slevový kulturní portál pro krumlováky:

Podpora města místních obyvatel při vstupu na kulturní akce v rámci úpravy grantového systému kultury – slevový portál pro krumlováky

Modernizace a zefektivnění provozu plaveckého stadionu:

Modernizace a zefektivnění provozu plaveckého stadionu, snížení energetické náročnosti budovy s využitím modernějších technologií, eventuálně v kombinaci se zapojením obnovitelných zdrojů energie, efektivní využití dotačních titulů, příprava realizace venkovní plovárny

Vlídnější pěší zóna v centru:

Pro občany trvale žijící v historickém jádru města navrhneme vlídnější režim dopravy a obslužnosti, zmírnění některých poplatků, možnost podávání on-line žádostí o povolení k vjezdu a důsledné omezení vjezdu nežádoucích vozidel do historického jádra prostřednictvím technických prostředků

Zefektivnění činnosti městské policie:

Zefektivnění činnosti Městské policie navýšením současného stavu s důslednými hlídkami v problémových lokalitách a činnosti ke vstřícné spolupráci s občany města

Podpora zaměstnanosti v regionu:

Podpora podnikatelských subjektů, kteří vytváří pracovní příležitosti pro obyvatele města

Podpora farmářských trhů a komunitních aktivit:

Podpoříme pravidelné pořádání farmářských trhů a komunitních aktivit

Podpora alternativního vzdělávání:

Podpora alternativních možností předškolního vzdělávání. Prostřednictvím cílené podpory dotační politiky města zajistit rozvoj alternativního vzdělávání a rozvoje předškolních dětí

Podpora opravy městského majetku:

Pokračování v podpoře oprav městského majetku, budov, silnic, chodníků, mostů v souladu s možnostmi rozpočtu města následujícího období

Podpora zájmovým organizacím:

Aktivní podpora města zájmovým organizacím, pracujícím s dětmi a mládeží

Rozšíření a oprava veřejných WC:

Rozšíření a oprava veřejných WC s delší otevírací dobou v zájmu zachování čistého města

 

 

kandidáti

Představujeme Vám našich 23 kandidátů do zastupitelstva

member-1

Mgr. Bc. Oldřich Hluško

ředitel neziskové org. Paventia, krizový managermember-1

Ing. Hana Procházková

Geodetka
member-3

Ing. arch. Robin Schinko

Architekt
member-1

Bc. Lenka Veselá          

Radiologická asistentka
member-5

MUDr. Jiří Klosse            

Primář radiodiagnostického odd.member-1

Mgr. Gabriela Groignet

Stylista
 

member-1

Mgr. Jiří Urban              

Příslušník HZS Jčk
member-1

Dana Vrážková              

Živnostník
member-1

Pavel Staněk                  

Obchodní manažer
member-5

Josef Chrášťanský          

Kuchař
   Radek Šebela

     Strážník Městské policie

   Ludvík Hluško

     Číšník

   Stanislav Wohlgemuth

     Zedník

   Jiří Thon

     Elektrikář

   Rostislav Horváth

     Číšník

   Ing. Vladimír Procházka

     Geodet

   Josef Majerik

     Radiologický asistent

   Tereza Dominová

     Výtvarnice

   Ing. Michal Povolný

     Projektant

   Ladislav Bigas

     Obchodní manažer

   Marie Soběslavská

     Důchodkyně

   Barbora Tvarohová

     Studentka

   Mgr. Ivana Hrubešová

      Instruktorka jógy

 

   Kandidátní listina

 

kontaktujte nás

 

 

Kontaktní informace

  • Pondělí - Pátek: 9:00 až 16:00
  • Adresa: Latrán 55, Český Krumlov 381 01
  • Telefon: +420 776 177 768
  • Email: info@realnykrumlov.cz
  • Email: realnykrumlov@gmail.com
  • Facebook: Realnykrumlov.cz